Här kommer inom kort en 36 KW IVT värmepump som vi installerat. Att visas där anl även används som frikyla till ett kontor.